Vozidla

- havarijní pojištění
- povinné ručení

Podnikatelé

odpovědnost:
- za škodu na věci
- za škodu na zdraví
  nebo životě
- za následnou finanční
  škodu

Pojištění majetku

- živelné pojištění
- krádeže, loupeže,
  vandalismus
- stavební a montářní rizika
- stroje a strojní zařízení
- přeprava zásilek
- hospodářské zvířata
- pojištění plodin

Ostatní

- pojištění nemovitostí
- pojištění domácnosti
- důchodové pojištění
- úrazové pojištění
- pojištění nemoci
- stavební spoření
- penzijní připojištění
- cestovní pojištění
více...
více...
více...
více...
INrisk

Pojištění vozidel

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla – "povinné ručení"

Povinné ručení je pojištění, které je ze zákona povinen uzavřít každý vlastník vozidla.

Pojištěného, tedy Vás, ochrání před možnými finančními nároky poškozeného v případě škody způsobené provozem vozidla. U závažnějších nehod, a v zahraničí zvláště, mohou škody, a z nich vyplývající nároky, dosahovat milionových částek.

Povinné ručení dnes nabízejí téměř všechny pojišťovny, takže vyznat se v bludišti jejich nabídek opravdu není snadné. Proto jsme tu my. Každý rok pečlivě prověřujeme nabídky jednotlivých pojišťoven, abychom Vám mohli nabídnout tu nejlepší a ušetřili vám čas a především finance.

Kontaktujte některé z našich tel. čísel a ověřte si, jakou cenu nabízíme my. Každý rok máte ze zákona nárok v 6-ti týdenní výpovědní lhůtě před uplynutím pojistného období stávající smlouvu vypovědět.

 

 

Havarijní pojištění

Podstatou pojištění je náhrada škod vzniklých poškozením, zničením nebo odcizením
- na motorových vozidlech s přidělenou SPZ (osobní a užitkové automobily, autobusy, nákladní automobily, speciální automobily, tahače návěsů, traktory, motocykly) nebo
- na nemotorových (přípojných) vozidlech s přidělenou SPZ (automobilové nebo traktorové přívěsy a návěsy) ve vlastnictví nebo v nájmu fyzických a právnických osob.

Součástí pojištění může být pojištění nestandardní výbavy, přepravovaných zavazadel, úrazové pojištění osob, pojištění čelního skla, pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla a asistenční služby.

 

CarGAP
 

Pojistěte si rizika, která vyplývají ze ztráty hodnoty vozidla.

Naše produkty CarGAP Vás ochrání proti finanční ztrátě při totální škodě a/nebo odcizení vozidla.

 

.

 

CarGAP ALL RISK pojišťuje rozdíl mezi pořizovací a obecnou cenou vozidla při totální škodě nebo odcizení vozidla

 

 

 

CarGAP HAV pojišťuje rozdíl mezi pořizovací a obecnou cenou vozidla při totální škodě způsobené havárií vozidla

 

 

 

CarGAP POV pojišťuje rozdíl mezi pořizovací a obecnou cenou vozidla při totální škodě způsobené nezaviněnou havárií

 

 

 

CarGAP LEASE + 20% pojišťuje rozdíl mezi účetní a obecnou hodnotou vozidla a 20% z obecné ceny vozidla při totální

 

škodě nebo odcizení vozidla

 

 

 

CarGAP u všech variant mimo POV volitelně pojišťuje i spoluúčast na havarijním pojištění v případě, že dojde ke škodě krytou pojištěním CarGAP

 
 
 

Jaká je možné pojistit vozidla:

 

nová i ojetá do 7 let stáří

do 3 500 kg celkové hmotnosti

do 2 600 000 Kč pořizovací ceny

 

 

.

Kdy je možné pojištění sjednat?

do 90 dnů od převzetí vozidla

kdykoliv později s modifikovanou pojistnou částkou dle aktuální obecné ceny